Asigurarea CARGO versus Asigurarea CMR

Întrucât, conform companiilor de asigurări, polița Cargo este adesea confundată cu polița CMR, vă prezentăm utilitatea și funcționalitatea fiecărei polițe, riscurile acoperite și informațiile necesare pentru încheierea unor astfel de polițe.

Ambele polițe acoperă riscurile ce pot apărea pe timpul transportului unor bunuri însă vorbim de beneficiari diferiți.

Astfel, în cazul poliței CMR obiectul asigurării îl constituie răspunderea civilă a transportatorului în calitate de cărăuș, pentru mărfurile care fac obiectul transporturilor iar în cazul poliței cargo, beneficiarul asigurării este proprietarul mărfii transportate și sunt asigurate bunurile acestuia pe timpul transportului.

Polița CARGO se referă la asigurarea bunurilor pentru cazurile de daune produse pe timpul transporturilor (CARGO). Obiectul asigurării Cargo îl constituie, așadar, bunurile care fac obiectul transportului, această poliță acoperind toate riscurile de pierdere sau de avariere a bunurilor asigurate inclusiv cheltuielile de transport, vamal,precum și alte cheltuieli asemănătoare, în măsura în care acestea din urmă sunt cuprinse în suma asigurată.

Această poliță se poate încheia:

Polița Cargo acoperă, cu excepția cazurilor prevăzute în excluderi, riscurile menționate mai jos în funcție de planul de acoperire ales:

a) pierderea sau avaria bunurilor asigurate, cauzate de:

b) dauna totală a unui colet pierdut sau căzut în timpul încărcării pe sau descărcării de pe mijlocul de transport. La cererea asiguratului și prin plata unei prime suplimentare se poate opta și pentru includerea clauzelor suplimentare menționate mai jos:

Astfel, asigurătorul va fi interesat de informații precum: valoarea transporturilor, modalitatea de ambalare a mărfii, o scurtă descriere a mărfurilor transportate, mijloacele de transport utilizate, tipul transportului.

În vederea stabilirii primei de asigurare este necesar că asiguratul să completeze o cerere chestionar. Asigurarea de răspundere a transportatorului, în calitate de cărăuș, pentru mărfurile transportate (CMR) are ca obiect răspunderea civilă a transportatorului, în calitate de cărăuș, pentru mărfurile care fac obiectul transporturilor naționale sau internaționale.

Polița CMR acoperă răspunderea celui care efectuează transporturi de mărfuri cu autovehicule aflate în proprietatea sa sau închiriate, pentru daune produse la marfa transportată.

Răspunderea transportatorului începe de la primirea mărfii până la predarea acesteia.

Răspunderile transportatorului cuprinse în asigurare sunt:

Polița CMR acoperă pierderea totală sau parțială sau avarierea bunurilor transportate, urmare producerii următoarelor evenimente:

La cererea asiguratului și prin plata unei prime suplimentare se poate opta și pentru includerea riscului de furt al bunurilor transportate.

Această poliță se poate încheia:

Prima de asigurare pentru o astfel de poliță se calculează în funcție de:

Suma despăgubită în cazul pierderii totale sau parțiale a mărfii, se determină pe baza: